ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

9 ส.ค. 61 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.สนามจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณี จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย(AP) อ.ศิลป์พีระศรี3

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
       ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.สนามจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณี จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย(AP) อ.ศิลป์พีระศรี3 ชั้น 6 ด้านหลัง ฝั่งซ้าย (จิตรกรรม) ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนั้น
ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ Switch ตัวที่เชื่อมต่อกับ AP เสีย แก้ไขโดยย้ายสาย UTP มาเชื่อมต่อ Switch อีกตัวและ Config เพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติวันที่ 01/08//61 เวลาประมาณ 09.00 น. 

6 ส.ค. 61 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และระดับน้ำมันของเครื่องปั่นไฟฟ้า (Generator) เมื่อวันศุกร์ที่ 03/08/61

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.สนามจันทร์ ตรวจสอบและเติมระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำมันของเครื่องปั่นไฟฟ้า (Generator) เมื่อวันศุกร์ที่ 03/08/61 เวลา 10.00 น. ขณะนี้ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำมันของเครื่องปั่นไฟฟ้าเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

3 ส.ค. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ กับ มศก. City Campus 50M *Down ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

      เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก. City Campus 50M *Down ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่งผลให้ มศก.City campus ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวนั้น  ขณะนี้ผู้ให้บริการเครือข่าย (UIH) เร่งดำเนินการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากสาย Fiber optic ขาดบริเวณถนนด้านหลังศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.สนามจันทร์ ขณะนี้บริษัท UIH แก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเวลา 16.50 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

31 ก.ค. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่วันพุธที่ 25 กรกฎาคม

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 80 M (CAT) อัตโนมัติทันที ศูนย์คอมพิวเตอร์โทรติดตามเจ้าหน้าที่ UniNet อีกครั้ง ได้รับแจ้งว่าปัญหาเกิดจากสาย Fiber optic ขาดระหว่างเส้นทาง ม.มหิดล ศาลายา <--> ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขณะนี้ UniNet แก้ไขปัญหา Fiber เรียบร้อยแล้ว แต่สถานะยัง Down อยู่ ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเช้าของวันนี้(31/07/61) เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ UniNet ในห้อง Data center มศก.ตลิ่งชัน เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20 ก.ค. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.วังท่าพระ *Down ตั้งแต่เวลา 16.15 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

       สืบเนื่องจากกรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.วังท่าพระ *Down ตั้งแต่เวลา 16.15 น. ส่งผลให้มศก.วังท่าพระไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าขอทำการดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟ และจะสามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน วันจันทร์ 23 กรกฎาคม 2561   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19 ก.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายหอพักบุคลากร มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

       รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายหอพักบุคลากร มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดอุปกรณ์ PoE เสีย จำนวน 2 จุด ขณะนี้แก้ไขโดยเปลี่ยน PoE ตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. หอพักบุคลากรเทพศิลป์ 2 หน้าห้อง 307 สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
2. หอพักบุคลากรเทพศิลป์ 15 หน้าห้อง 403 สามารถใช้งานได้ปกติ ตั้งแต่เวลา 11.15 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

17 ก.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.เมืองทองธานี Down

 เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.เมืองทองธานี(city campus) 50 Mbps (UIH) *Down ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ส่งผลให้มศก.เมืองทองธานีไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าของ มศก.เมืองทองธานี ขัดข้อง ส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าดับทั้งวิทยาเขต ขณะนี้ช่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ทำให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

11 ก.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
        เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 " วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่ 

1.  http://live.su.ac.th
2.  http://www.su.ac.th
3.  https://portal.su.ac.th > Login > Live Broadcast

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

-----------------------------------------------

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

        กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ...

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

training

law

นโยบายความมั่นคงสารสนเทศ

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine