ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

20 เม.ย. 61 - จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารอักษร 3 ชั้น 4 ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย อาคารอักษร 3 ชั้น 4 ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสานงานตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าในตู้ Rack อุปกรณ์เครือข่ายคณะอักษรฯ ขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 11.40 น. 

19 เม.ย. 61 - ระบบเครือข่ายไร้สาย ม.ศิลปากรบางส่วน ไม่สามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line (โทรศัพท์ผ่าน Line และ Vdo Call)

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

      ระบบเครือข่ายไร้สาย ม.ศิลปากรบางส่วน ไม่สามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line (โทรศัพท์ผ่าน Line และ Vdo Call)
           1. SU-WiFi
           2. su-roam-WiFi
           3. eduroam 

 ส่วนระบบเครือข่ายไร้สาย SU-BB-WiFi , @ AIS SUPER WIFI , @ dtac wifi และ .@ TRUEWIFI สามารถใช้บริการโทรฟรีผ่านโปรแกรม Line ได้ปกติ ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

16 เม.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายไร้สายหอพักเพชรรัตน์ 5 มศก.สนามจันทร์ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เรียน สมาชิก SUNet

      รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายไร้สายหอพักเพชรรัตน์ 5 มศก.สนามจันทร์ขัดข้อง ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลทำให้อุปกรณ์เครืือข่ายระดับอาคาร (Main switch) ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว ขณะนี้แก้ไขโดย Reboot Main switch ทำใ้ห้หอพักเพชรรัตน์ 5 ใช้ระบบเครือข่ายได้ปกติตั้งแต่เวลา 09.10 น. เป็นต้นไป

11 เม.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายไร้สาย eduroam บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ ขัดข้อง

เรียนสมาชิก SU-Net ทุกท่าน

       ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกรณีปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย eduroam บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ ขัดข้องส่งผลทำให้ไม่สามารถงานได้ชั่วคราว นั้น   จากตรวจสอบพบว่าระบบ Radius eduroam ขัดข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันอังคารที่ 03/04/61 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

3 เม.ย. 60 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดโครงการอบรมระบบ SU-ERP มศก. ในหัวข้อ "อธิบายการออกแบบระบบให้ End User โดย Key User"

      เชิญรับชมการถ่ายทอดสดโครงการอบรมระบบ SU-ERP มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ "อธิบายการออกแบบระบบให้ End User โดย Key User" ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th

28 มี.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ครั้งที่ 2

      เชิญรับชมการถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 29 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th

22 มี.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตสนามจันทร์ ไปยังวิทยาเขตเมืองทองธานี (City campus) ขัดข้อง

เรียนสมาชิก SU-Net ทุกท่าน

        รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตสนามจันทร์ ไปยังวิทยาเขตเมืองทองธานี (City campus) ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานีใช้งานไม่ได้ชั่วคราว นั้น  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เร่งประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UIH) ตรวจสอบพบว่าสาย Fiber optic ขาดเนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าช๊อตไหม้สาย Fiber optic ย่านปากเกล็ด จ.นนทบุรี  ขณะนี้ผู้ให้บริการฯ ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ทำให้ มศก.วิทยาเขตเมืองธานี สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.40 น.

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14 มี.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Intranet "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 " วันพุธที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 " วันพุธที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

-----------------------------------------------

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

        กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ...

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine