ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

22 มี.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตสนามจันทร์ ไปยังวิทยาเขตเมืองทองธานี (City campus) ขัดข้อง

เรียนสมาชิก SU-Net ทุกท่าน

        รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตสนามจันทร์ ไปยังวิทยาเขตเมืองทองธานี (City campus) ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ส่งผลทำให้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานีใช้งานไม่ได้ชั่วคราว นั้น  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เร่งประสานงานตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UIH) ตรวจสอบพบว่าสาย Fiber optic ขาดเนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าช๊อตไหม้สาย Fiber optic ย่านปากเกล็ด จ.นนทบุรี  ขณะนี้ผู้ให้บริการฯ ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ทำให้ มศก.วิทยาเขตเมืองธานี สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.40 น.

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14 มี.ค. 61 - เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Intranet "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 " วันพุธที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 " วันพุธที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัติวงศ์ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

13 มี.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการ Wi-Fi ของอาคารศิลป์พีระศรี 2 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet
      รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการ Wi-Fi ของอาคารศิลป์พีระศรี 2 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่ 09/03/61 นั้น
ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งดำเนินการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ PoE เสียทั้ง 2 จุด จึงได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ทำให้จุดให้บริการ Wi-Fi ของอาคารศิลป์พีระศรี 2 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 สามารถใช้งานได้ปกติในวันศุกร์ที่ 09/03/61 ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

9 มี.ค. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการ Wi-Fi ของหอพักเพชรรัตน์ 7 มศก.สนามจันทร์ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet
     รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการ Wi-Fi ของหอพักเพชรรัตน์ 7 มศก.สนามจันทร์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ช่วงกลางคืนวันศุกร์ที่ 09/03/61 นั้น
ศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งประสานงานตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หอพัก พบว่าระบบไฟฟ้าภายในหอพักเพชรรัตน์ 7 ขัดข้อง ส่งผลกระทบทำให้อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ปกติ ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยปิด-เปิดอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้จุดให้บริการ Wi-Fi หอพักเพชรรัตน์ 7 สามารถใช้งานได้ปกติในวันเสาร์ที่ 10/03/61 ตั้งแต่เวลา 07.15 น.
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

3 มี.ค. 61 - รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของหอพักเพรชรัตน์ 7 ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet

      รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของหอพักเพรชรัตน์ 7 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ Switch PoE ขัดข้อง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อไฟฟ้าและระบบเครือข่ายไปยังตัว Access point ขณะนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายได้นำอุปกรณ์ใหม่กลับมาติดตั้งให้บริการดังเดิม ศูนย์คอมฯ สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันศุกร์ที่ 02/03/61 เวลา 15.20 น.

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22 ก.พ. 61 - ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิิ้กที่รูปภาพ

prakad

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิิ้กที่รูปภาพ

19 ก.พ. 61 - ระบบเครือข่าย มศก.วังท่าพระ ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

ระบบเครือข่าย มศก.วังท่าพระ ขัดข้อง ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวดังนี้
1. มศก.วังท่าพระ ทั้งวิทยาเขต
2. คณะสถาปัตยกรรม (อาคารเช่าเอกชน เขตจรัลสนิทวงศ์)
3. ศูนย์สันสฤตศึกษา (คณะโบราณคดี เขตทวีวัฒนา)
ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

6 ก.พ. 61 - รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายบริเวณสวนสาธารณะคณะอักษรศาสตร์ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet
     รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายของคณะอักษรศาสตร์ บริเวณสวนสาธารณะของคณะฯ ขัดข้องตั้งแต่วันที่ 29/01/61 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ Switch PoE ขัดข้อง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อไฟฟ้าและระบบเครือข่ายไปยังตัว Access point ชนิด Outdoor ทั้ง 4 จุด เจ้าหน้าที่บริษัทถอด Switch PoE กลับไปตรวจสอบเพื่อส่งเคลมอุปกรณ์ตัวใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นั้น
ขณะนี้บริษัทได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาติดตั้งให้บริการดังเดิม ศูนย์คอมฯ ได้ร่วมทดสอบปรากฎว่าสามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 05/02/61 เวลา 15.45 น.

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

10 เทรนด์ทำนายภัยมืด Cyber Security ปี 2018

-----------------------------------------------

10 เทรนด์ทำนายภัยมืด Cyber Security ปี 2018

  เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับทุกสิ่ง Internet of Things หรือ IoT ยกตัวอย่างเช่นเช่น กล้องวงจรปิด สมาร์ตทีวี หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็เริ่มมีออกมาให้เห็นกัน แน่นอน ด้วยทุกสิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ย่อมหมายถึงโอกาสที่จะเกิดการแฮกโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ผ่านทางช่องโหว่ที่ขาดการป้องกัน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine