ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

25 มิ.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย โรงอาหารเพชรรัตน์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย โรงอาหารเพชรรัตน์ มศก.สนามจันทร์ ขัดข้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์เร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าอุปกรณ์ Main switch ขัดข้อง ขณะนี้แก้ไขโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ Main switch สำรองทดแทน ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22 มิ.ย. 61 - เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 10.10 น

 เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติทันทีศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

21 มิ.ย. 61 - ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13 มิ.ย. 61 - รายงานการแก้ไขปัญหากรณีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหัก ที่หอพักบุคลากรเทพศิลป์ 2 ทำให้สาย Fiber optic เสียหาย

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      รายงานการแก้ไข กรณีศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานบริษัทดำเนินการซ่อมแซมสาย Fiber optic ของหอพักบุคลากรเทพศิลป์ 2 ซึ่งต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหัก ทำให้สาย Fiber optic เสียหาย นั้น ขณะนี้บริษัทดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ทำให้ใช้งานได้ปกติตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

12 มิ.ย. 61 - ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสารรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน

     ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) "การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสารรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร" ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องนริศรานุวัติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ได้ที่ http://live.su.ac.th หรือ http://www.su.ac.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ

31 พ.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ มศก.ตลิ่งชัน (UniNet) *Down

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่วันที่ 28/05/61 เวลา 11.50 น. ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติทันทีนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่าสาย Fiber optic เส้นทางหลักขาด ขณะนี้ UniNet ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ทำให้ มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps อัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 30/05/61 เวลา 19.40 น.  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

28 พ.ค. 61 - รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์และ มศก.ตลิ่งชัน(UniNet) Down

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
        รายงานการตรวจสอบแก้ไขปัญหา กรณีเส้นทางเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง มศก.สนามจันทร์ <--> มศก.ตลิ่งชัน 1 Gbps (UniNet) *Down ตั้งแต่เวลา 11.50 น. ขณะนี้ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สลับไปใช้เส้นทางสำรอง 80 Mbps (CAT) อัตโนมัติ นั้น
ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่า Node เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเส้นทางระหว่าง ม.มหิดล ศาลายา <--> ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขัดข้อง ขณะนี้ UniNet กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

25 พ.ค. 61 - ประกาศจากหน่วยงาน NOC (UniNet) เรื่องจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท ในวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 น..

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
        ประกาศจากหน่วยงาน NOC (UniNet) ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-24.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกเครือข่าย UniNet ที่เชื่อมต่อผ่านโหนดพญาไทโดยตรงจะไม่สามารถใช้งานเครือข่าย UniNet ได้ ส่วนสมาชิกที่เชื่อมต่อ ณ จุดอื่นอาจส่งผลกระทบในการใช้งาน ดังประกาศแจ้งในหน้าเว็บไซต์  http://www.uni.net.th สำนักงานฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

-----------------------------------------------

TH Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเครือข่าย

        กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน สดช. จับมือ ทีโอที-กสทฯ-เอไอเอส-ทรู ให้บริการ Free Wi-Fi ทั่วประเทศด้วย “Smart Sign On” โดยให้บริการผ่านทางฮอตสปอต ชื่อ @TH WIFI ของผู้ให้บริการ...

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

-----------------------------------------------

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security สุดฮอตที่ควรจับตามอง

โลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุค Internet of Things ไม่เพียงแค่แต่ละอุตสาหกรรมต่างนำอุปกรณ์ IoT และ Big Data Analytics เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตนเท่านั้น อุปกรณ์ภายในบ้านเรือนเองต่างก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ทีวี ตู้เย็น หรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนยุคใหม่...

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

-----------------------------------------------

วิธีตรวจสอบว่า password ที่คุณใช้อยู่ถูกแฮกแล้ว

ใครที่ตั้งรหัสผ่าน Password แบบง่ายเกินไป ระวังให้ดีเพราะรหัสผ่านหากถูก hack สำเร็จและรั่วไหลบนเว็บไซต์ต่าง อาจทำให้เกิดขโมยรหัสผ่าน ขโมยตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรที่ว่ารหัสผ่านที่เราตั้ง ถูกแฮกแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนี้...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

training

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine