ระบบงานสารสนเทศ
 
 

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบงานสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการแก่หน่วยงานต่าง โดยมีระบบสารสนเทศที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่

- ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)
- ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- ระบบรับสมัคร(โควตาพิเศษ)ออนไลน์
- ระบบการประชุมอิเล็คทรอนิกส์           เป็นต้น

 

                                
       
       
       

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine