ฝ่ายดำเนินการและวิศวกรรม


  มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน การอมรมสัมมนา การศึกษาวิจัย และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการให้บริการพิมพ์งานสำหรับนักศึกษา

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 610-615 ,638   โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 610-615, 638   โทรสาร : 0-3421-9080   


 

  คณะศร กิจสาระภักดี    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: คณะศร  กิจสาระภักดี
ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
           หัวหน้าฝ่ายดำเนินการและวิศวกรรม
เบอร์ต่อ :  611
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

 

   
 

 

           
              เบญจพล อินทร์ตามา     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
นรินทร พวงระย้า  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : เบญจพล  อินทร์ตามา
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 613
e-mail : intama_b@su.ac.th

    ชื่อ :  นรินทร พวงระย้า
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
615
e-mail :
puongrayaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
    ชลดา แช่มช้อย      ยุทธิพงษ์ กั๊วห้วยขวาง       
 

ชื่อ :  ชลดา แช่มช้อย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ต่อ :
608
e-mail :
chamchoy_c@su.ac.th

   

ชื่อ :  ยุทธิพงษ์  กั้วะห้วยขวาง
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช.3
เบอร์ต่อ : 608
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

 

           

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine