ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย


          มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต การบริหารจัดการ Server เช่น ระบบเมล ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 621-626  โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 621-626  โทรสาร : 0-3421-9079   


 

       ฉลอง วิริยะธรรม    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ชื่อ: ฉลอง  วิริยะธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
เบอร์ต่อ :
620 , 621

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
              สราวุฒิ  

  

ปรีชา แก้วมา   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ : สราวุฒิ  จำปานิล
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 622
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ปรีชา  แก้วมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 623
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ ใจดี     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 สุพรชัย บารมี  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์  ใจดี
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ต่อ :
625
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : สุพรชัย  บารมี
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
624
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
 

 วิทิตา ค้าผล

     ลัคน์พงษ์ อยู่ฉิม      
 

ชื่อ : วิทิตา  ค้าผล
ตำแหน่ง :
 นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ต่อ :
626
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    ชื่อ :  ลัคน์พงศ์  อยู่ฉิม
ตำแหน่ง :
 
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
เบอร์โทร : 0-3259-4119
เบอร์ต่อ :
41531
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นฤเทพ แก้วศิริ

 

       

 

ชื่อ : รัฐพล  ชูพรม
ตำแหน่ง : 
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เบอร์ต่อ :
  626
e-mail :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  ชื่อ : นฤเทพ  แก้วศิริ
ตำแหน่ง : 
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
เบอร์โทร : 0-2623-6115-36 
เบอร์ต่อ :
 11111
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

           

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine