ฝ่ายวิชาการ


          มีหน้ารับผิดชอบหลักได้แก่ ระบบงานรับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีโควตาพิเศษ งานสนับสนุนเชิงเทคนิค งานฝึกอบรม  งานจัดทำเว็บไซต์  งานบริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ งานบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 630-634   โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 630-634   โทรสาร : 0-3421-9079   


 

   โยธิน อยู่พะเนียด    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: โยธิน  อยู่พะเนียด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์ต่อ :
631 , 630

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

 

   
                สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์  

  

กิตติพงศ์ สายสิทธิ์   
 

ชื่อ : สุนันทา  ธรรมกิจวัฒน์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 633
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : กิตติพงศ์  สายสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 634
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
     

 

 

 

 

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine