ฝ่ายบริการวิทยาเขต


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประสานงานวิทยาเขตทุก ๆ ฝ่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ให้บริการเครือข่าย ติดตั้งสายสัญญาณ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเครือข่าย

ติดต่อ :  วิทยาเขตสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน  โทรศัพท์สายนอก : 0-2849-7500  ต่อ 31348   โทรศัพท์ภายใน :  31348 
           :  วิทยาเขตวังท่าพระ  โทรศัพท์สายนอก :0-2623-6115-36  ต่อ 11107   โทรศัพท์ภายใน : 11107 
           :  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โทรศัพท์สายนอก : 0-3259-4043  ต่อ 41532   โทรศัพท์ภายใน : 41532 

 

 

 ไพร  รุ่งเรือง

   


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: ไพร  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการวิทยาเขต
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2849-7500
เบอร์ต่อ : 31348
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
                    กาญจนา  สารพงษ์   

                        

เดชา  สมัยสมภพ  

  

 
 

ชื่อ : กาญจนา  สารพงษ์
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2849-7500

เบอร์ต่อ : 31342
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : เดชา  สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทร : 0-2623-6115-36
เบอร์ต่อ :
11107

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
  จันจิรา  มังสา     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
รักชาติ รอดพ้น  


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ : จันจิรา  มังสา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3259-4043
เบอร์ต่อ :
41532
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ :  รักชาติ  รอดพ้น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3259-4043
เบอร์ต่อ : 41531
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
  อินทิรา  ดอกนางแย้ม  

  

ภูวดิท ภควัตเปรมเดช       
 

ชื่อ :  อินทิรา  ดอกนางแย้ม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3259-4043
เบอร์ต่อ : 41532
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ :  ภูวดิท ภควัตเปรมเดช
ตำแหน่ง :  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2849-7500

เบอร์ต่อ : 31342
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

 

           

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine