ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ


 รับผิดชอบงานบริหารจัดการะบบประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกวิทยาเขต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 652, 649   โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 652, 649   โทรสาร : 0-3421-9079   


 

 

 

 บุญมี ตระกูลชัยศรี

     


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: บุญมี  ตระกูลชัยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
เบอร์ต่อ :
652

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
          ชนิศร ธีรชาติ       

  

สิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์   
 

ชื่อ : ชนิศร  ธีระชาติ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 649
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : สิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 614
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine