ศูนย์การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต


รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อการสอนและดูแลระบบ elearning ของมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านสื่อการสอนและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอน  ทุกประเภทแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 635-639   โทรศัพท์ภายใน :  24711-18 ต่อ 635-639  โทรสาร : 0-3421-9079      


 

      ศิริมาตย์ อินทร์ตามา       

  

 

ชื่อ : ศิริมาตย์  อินทร์ตามา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
เบอร์ต่อ : 607, 637
e-mail : intama_s@su.ac.th

 

 

 

 

 

 

               ดวงพร วิฆเนศ  

 

 พรชัย แก้วฉกรรจ์      
 

ชื่อ : ดวงพร  วิฆเนศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทรศัพท์ : 0-2623-6115-36
เบอร์ต่อ : 11106
e-mail : vikanaiz_d@su.ac.th

   

ชื่อ : พรชัย  แก้วฉกรรจ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 635
e-mail : kaewchakan_p@su.ac.th

 

     
 

 

   

 

     
   ปรีชญา นัทรี   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ: ปรีชญา  นัทธี
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 638
e-mail : nuttee_p@su.ac.th

   

ชื่อ: สุรพงษ์  ธุวะชาวสวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 639
e-mail :  thuwachaosuan_s@su.ac.th

     
 

 

   

 

     
   กิตติยา ภังคานนท์  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ธรรญธร บุญเลิศ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ: กิตติยา  ภังคานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทรศัพท์ : 0-2623-6115-36
เบอร์ต่อ : 11106
e-mail : bhanganon_k@su.ac.th

   

ชื่อ: ธรรญธร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 636
e-mail : bunloes_c@su.ac.th

     
 

 

   

 

     
   ผดุง ศรีเหรา  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 เปรมพันธ์ ขันทองดี  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ: ผดุง  ศรีเหรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 636
e-mail : srihara_p@su.ac.th

   

ชื่อ: เปรมพันธ์  ขันทองดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 636
e-mail : khunthongdee_p@su.ac.th

     
 

 

   

 

     
   ณัฐพล สินธุมา      จิรวัฒน์ ไร่เหนือ      
  ชื่อ: ณัฐพล  สินธุมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 636
e-mail : Sinthuma_n@su.ac.th
    ชื่อ: จิรวัฒน์  ไร่เหนือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 636
e-mail : rainuae_j@su.ac.th
     
 

 

           
  ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข            
 

ชื่อ: ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 639
e-mail : songkorhsug_c@su.ac.th

         
 

 

           

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine