ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์


          มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการข้อมูล การวางแผนและดำเนินการกับฐานข้อมูลของแต่ละชุมชนทางภูมิภาคตะวันตก
ติดต่อ : 
 โทรศัพท์สายนอก : 0-3425-5813  ต่อ 662   โทรศัพท์ภายใน : 24711-18 ต่อ 662   โทรสาร : 0-3421-9079   


 

                                 วรพจน์ ชอบธรรม       
 


 

 

 

ชื่อ : ดร.วรพจน์  ชอบธรรม
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เบอร์ต่อ : 662
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

            ณัฐสิรี นกแก้ว  

  

ณัฐกร ศิธราชู   

  

 
 

ชื่อ : ณัฐสิรี  นกแก้ว
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 662
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : ณัฐกร  ศิธราชู
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 662
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine