บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา

      ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นยังมีโครงการบริการทางด้านวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทังภาครัฐและประชาชนทัั่วไปในพื้นที่เขตภูมิภาคตะวันตกเป็นประจำทุกปี โดยใช้ชื่อโครงการ " ICT Update "

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

Banner Blender3D 940x475     tth

WEB-2016-BANNER-01      AS-BANNER-2017 

 branner-การศึกษา 4.0      google-classroom

 Gifographic Final-940x475        1493716912845


flat lay 940x475 1

 

Microsoft-02

  

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine