สิทธิของบุคลากรและนักศึกษาในการดาวน์โหลดและใช้งานซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์

           Microsoft Campus  Agreement เป็นโครงการร่วมมือระหว่างบริษัท  Microsoft กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย  โดยมีเงื่อนไขการใช้งานคือ           

1.สำหรับนักศึกษา           
นักศึกษาสามารถใช้งาน Microsoft  Windows และ Microsoft  Office ที่มีการติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย  (ทุกเวอร์ชั่น)     ไม่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้               

2.สำหรับบุคลากร           บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก SU-Net สามารถ ใช้งานและดาวน์โหลด Microsoft  Windows และ Microsoft  Office เพื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย  หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ (ทุกเวอร์ชั่น)     

หมายเหตุ :             

1.ซอฟท์แวร์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดนี้เป็นสิทธิเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย   ศิลปากรเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด            

2.ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  ได้ที่เว็บไซท  http://www.microsoft.com/thailand/licensing

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด  สามารถสอบถามได้ที่  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือFacebook : SU Computer Centre  

ยอมรับเงื่อนไขและต้องการดาวน์โหลด

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine