คณะผู้บริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี  
       
   
ผศ-ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
       
       
    ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       

เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย

นพดล  โตวิชัยกุล

 

รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์นพดล  โตวิชัยกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง

 

 

เลขานุการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine