คณะผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์  
       
   
ผศ-ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
       
       
    ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       

เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย

นพดล  โตวิชัยกุล

 

รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์นพดล  โตวิชัยกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง

คณะศร กิจสาระภักดี

 

เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป
คณะศร กิจสาระภักดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

 

ฉลอง วิริยะธรรม 

โยธิน อยู่พะเนียด 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
ฉลอง  วิริยะธรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โยธิน  อยู่พะเนียด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 

 

 

 

สุภาพ กล่อมจิตต์ 

 บุญมี ตระกูลชัยศรี

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
สุภาพ กล่อมจิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
บุญมี ตระกูลชัยศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

 

 

 

 ไพร  รุ่งเรือง

ศิริมาตย์ อินทร์ตามา 

 

 หัวหน้าฝ่ายบริการวิทยาเขต
ไพร  รุ่งเรือง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลฯ
ศิริมาตย์  อินทร์ตามา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine