เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2โครงการ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินปีการศึกษา 2560 และการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ณ ห้องประชุมเทพสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 1
2. การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง ไววิทย์พุทธารี คณะวิทยาศาสตร์ -> คลิกเลือก SU-Live 2

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine