เชิญรับชมการถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 29 ถึงวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่  http://live.su.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.su.ac.th

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine