วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์      
   

  

สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 24711-18 ต่อ 640-647 (สำนักงานเลขานุการฯ) 
สายนอก  : 0-3425-5811 , 0-3425-5812 , 0-3425-5813 
โทรสาร :  0-3421-9080

 

         
   วิทยาเขตวังท่าพระ      
     

 

สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2623-6115-36 ต่อ 11106
โทรสาร :  0-2228-2052

 

 
         
   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
     

สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี  ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 

โทรศัพท์ : 0-3259-4119 ต่อ 41531 , 41532

 
         
  สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน      
     

สถานที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 0-2849-7500 ต่อ 31342 , 31348

 

Link ที่น่าสนใจ

logo silpakorn S     scival     gallery


digital (2)     gis logo2

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642
Joomla templates by Joomlashine