โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update 2560 ครั้งที่ 2 และ 3

microsoft-02

– รายละเอียดโครงการ (pdf)
– ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการ  คลิ้กที่นี่ !
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูรที่ 1  (Windows 10)
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูรที่ 2  (Office365)
เอกสารประกอบการอบรม
– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้าง Augmented Reality เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้”

1493716912845

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรมโครงการปี2560

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

Academic Service – The Computer Center of Silpakorn University