Category Archives: Education

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้าง Augmented Reality เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้”

1493716912845

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรมโครงการปี2560

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom สำหรับครูประถม

google-classroom

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม

แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

as-banner-2017

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม