Category Archives: ปี 2560

โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update 2560 ครั้งที่ 2 และ 3

microsoft-02

– รายละเอียดโครงการ (pdf)
– ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการ  คลิ้กที่นี่ !
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูรที่ 1  (Windows 10)
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูรที่ 2  (Office365)
เอกสารประกอบการอบรม
– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้าง Augmented Reality เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้”

1493716912845

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรมโครงการปี2560

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom สำหรับครูประถม

google-classroom

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม

แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

as-banner-2017

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 Implementation and Infrastructure

ipv6_project-banner-03

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 1)

เอกสารประกอบการอบรม (รุ่นที่ 2)

ภาพบรรยกาศของการอบรม

แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Blender 3D”

banner_blender3d_940x475

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรม “ทฤษฎีการออกแบบและการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่”

web-2016-banner-01

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพกิจกรรม