Category Archives: Graphics

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้าง Augmented Reality เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้”

1493716912845

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรมโครงการปี2560

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Blender 3D”

banner_blender3d_940x475

– รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ