โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

as-banner-2017

รายละเอียดโครงการ

– รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

– แบบประเมินผลโครงการ

– ภาพบรรยกาศการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *