โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้าง Augmented Reality เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้”

1493716912845

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรมโครงการปี2560

– เอกสารประกอบการอบรม

– แบบประเมินผลโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *